Novice

17. NOVEMBER 2017

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

V petek, 17. 11. 2017 bomo na šoli v okviru dneva slovenske hrane izvedli Tradicionalni slovenski zajtrk. Na ta dan bodo otroci v šoli in vrtcu zajtrkovali izključno slovensko hrano. Zajtrkovali bodo črn kruh, med, maslo, jabolko in mleko.

Osnovni cilj projekta je izobraževati, obveščati in ozaveščati šolajočo se mladino in tudi širšo javnost o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad, pomenu lokalno pridelanih živil slovenskega izvora, pomenu kmetijske dejavnosti za širše okolje in pomenu čebelarstva za kmetijsko pridelavo, gospodarske dejavnosti in širšega okoljskega pomena. S sodelovanjem v projektu želimo spodbuditi učence, starše in delavce k pridelovanju in kupovanju lokalne hrane.

Prvič smo se v ta projekt vključili 18. novembra 2011.
Več informacij o projektu najdete na spletni strani http://tradicionalni-zajtrk.si/.