Novice

29. NOVEMBER 2017

Zavestno starševstvo - Projekt ZPMS

Zavestno starševstvo - Projekt ZPMS

Starši se v vsakdanjih situacijah z otrokom znajdemo tudi pred vprašanji, ko otrok ne sodeluje, nas ne posluša, nas ne uboga, ravna proti pravilom, ki smo jih postavili, ne upošteva naše avtoritete. Takrat moramo ukrepati. Velikokrat nas popade jeza, ker postajamo nemočni. Ali je možno ukrepati brez zlorabe moči, brez kaznovanja, ali celo fizične zlorabe otroka?

Starši potrebujemo notranjo moč, s katero bomo lahko otroke varno vodili in se ustrezno odzivali na njihove potrebe. Od načinov, kako se starši v vsakdanjih domačih situacijah odzivamo otrokom, je odvisno oblikovanje otrokovih navad glede sprejemanja pravil, meja, avtoritete, na razvoj otrokove
samozavesti, podobe o sebi, na oblikovanje otrokovih socialnih veščin, na oblikovanje delovnih navad, tudi na oblikovanje samostojnosti in odgovornosti. Danes vemo, da je stik z otrokom in občutek varnosti pogoj za zdrav razvoj, in tudi za otrokovo motiviranost ter upoštevanje vzgojnih navodil.

VEČ NA NJIHOVI SPLETNI STRANI