OPB in JV

OPB in JV


PODALJŠANO BIVANJE (OPB)

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po pouku in je namenjena učencem od 1. do 5. razreda. Pester program se izvaja na osnovi štirih dejavnosti, ki jih vsebuje podaljšano bivanje in izhajajo iz ciljev pouka.

Organizacija OPB:
- po pouku (od 11.55) do 13.30 kosilo, sprostitvene in interesne dejavnosti
- 13.30 – 14.20 samostojno učenje
- 14.20 – 15.10 usmerjeni prosti čas
- 15.10 – 16.00 neusmerjeni prosti čas

V skladu z normativi in standardi ter soglasjem Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport smo oblikovali naslednje oddelke:

RAZPORED OPB 2019/2020

    učilnice PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
1.ura (5.) OPB 1/1   VAUH FAJFAR                  VAUH FAJFAR                 FAJFAR 
11.50.-12.40 OPB 1/2   MUŠIĆ ŠTRAJHAR BOBINAC BOBINAC PODJAVORŠEK
  OPB 2/1    / PODJAVORŠEK PODJAVORŠEK PODJAVORŠEK /
 
2. ura (6.) OPB 1/1 1. A FAJFAR FAJFAR FAJFAR FAJFAR FAJFAR
12.40-13.30 OPB 1/2 1. B LAZAR BOBINAC BOBINAC BOBINAC PODJAVORŠEK
  OPB 2/1 2. A DERVARIČ VAUH PODJAVORŠEK DERVARIČ DERVARIČ
  OPB 2/2 2. B VAUH LAZAR VAUH PODJAVORŠEK VAUH
  OPB 3 3. B ŠTRAJHAR ŠTRAJHAR KOTNIK FINKŠT KOTNIK
  OPB 4 5. A ŽOHAR VERHOVNIK ŽOHAR HRIBERNIK HRIBERNIK
OPB 5 5. C NOVAK NOVAK OTOREPEC VERHOVNIK ŽOHAR
 
3. ura (7.) OPB 1/1 1. A FAJFAR FAJFAR FAJFAR FAJFAR FAJFAR
13.30-14.20 OPB 1/2 1. B MUŠIĆ BOBINAC BOBINAC BOBINAC PODJAVORŠEK
  OPB 2/2 2. B DERVARIČ VAUH VAUH DERVARIČ DERVARIČ
  OPB 3 3. A VAUH MUŠIĆ MUŠIĆ SEVČNIKAR VAUH
  OPB 4 4. A ŠTRAJHAR ŠTRAJHAR PODJAVORŠEK FINKŠT MUŠIĆ
 
4. ura (8.) OPB 1/1 1. A FAJFAR FAJFAR FAJFAR FAJFAR FAJFAR
14.20-15.10 OPB 1/2 1. B MUŠIĆ BOBINAC PODJAVORŠEK BOBINAC PODJAVORŠEK
  OPB 2/2 2. B DERVARIČ VAUH VAUH DERVARIČ DERVARIČ
  OPB 3 3. A VAUH MUŠIĆ MUŠIĆ SEVČNIKAR MUŠIĆ
 
5. ura (9.) OPB 1/1 1. A FAJFAR FAJFAR FAJFAR FAJFAR FAJFAR
15.10-16.00              

 

JUTRANJE VARSTVO (JV)

Jutranje varstvo je tako kot podaljšano bivanje del razširjenega programa osnovne šole. Je oblika vzgojnega dela samo za učence 1. razreda, ki pred poukom potrebujejo varstvo. Vključitev je prostovoljna.

 

Ponedeljek

Torek

Sreda

Četrtek

Petek

 6. 15 – 8.15

 B. Bobinac

C. Lazar A. Hudales A. Hudales B. Bobinac