OPB in JV

OPB in JV


PODALJŠANO BIVANJE (OPB)

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po pouku in je namenjena učencem od 1. do 5. razreda. Pester program se izvaja na osnovi štirih dejavnosti, ki jih vsebuje podaljšano bivanje in izhajajo iz ciljev pouka.

Organizacija OPB:
- po pouku (od 11.55) do 13.30 kosilo, sprostitvene in interesne dejavnosti
- 13.30 – 14.20 samostojno učenje
- 14.20 – 15.10 usmerjeni prosti čas
- 15.10 – 16.00 neusmerjeni prosti čas

V skladu z normativi in standardi ter soglasjem Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport smo oblikovali naslednje oddelke:

RAZPORED OPB 2018/2019

    učilnice PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
1.ura (5.) OPB 1/1   FAJFAR               FAJFAR                  FAJFAR                 FAJFAR                 FAJFAR 
11.50.-12.40 OPB 2/2   VAUH                      PODJAVORŠEK PODJAVORŠEK MUŠIĆ MUŠIĆ  
  OPB 4    PODJAVORŠEK MUŠIĆ  BOBINAC ŠTRAJHAR  /
 
2. ura (6.) OPB 1/1 1. A FAJFAR FAJFAR FAJFAR FAJFAR FAJFAR
12.40-13.30 OPB 1/2 1. B VAUH PODJAVORŠEK PODJAVORŠEK DERVARIČ DERVARIČ
  OPB 2/1 2. A ŠTRAJHAR KOTNIK BOBINAC ŠTRAJHAR LAZAR
  OPB 2/2 2. B DERVARIČ ŠTRAJHAR DERVARIČ VAUH VAUH
  OPB 3 3. A PODJAVORŠEK VAUH HRIBERNIK NOVAK SEVČNIKAR
  OPB 4 4. A OTOREPEC OTOREPEC OTOREPEC KOTNIK ŠTRAJHAR
 
3. ura (7.) OPB 1/1 1. A FAJFAR FAJFAR FAJFAR FAJFAR FAJFAR
13.30-14.20 OPB 1/2 1. B VAUH PODJAVORŠEK PODJAVORŠEK MUŠIĆ DERVARIČ
  OPB 2/2 2. B DERVARIČ ŠTRAJHAR DERVARIČ VAUH VAUH
  OPB 3 3. A LAZAR VAUH HRIBERNIK NOVAK SEVČNIKAR
  OPB 4 4. A KOTNIK MUŠIĆ MUŠIĆ PODJAVORŠEK MUŠIĆ
 
4. ura (8.) OPB 1/1 1. A FAJFAR FAJFAR FAJFAR FAJFAR FAJFAR
14.20-15.10 OPB 1/2 1. B VAUH PODJAVORŠEK PODJAVORŠEK MUŠIĆ DERVARIČ
  OPB 2/2 2. B DERVARIČ MUŠIĆ DERVARIČ VAUH VAUH
  OPB 3 3. A KOTNIK VAUH MUŠIĆ PODJAVORŠEK MUŠIĆ
 
5. ura (9.) OPB 1/1 1. A FAJFAR FAJFAR FAJFAR FAJFAR FAJFAR
15.10-16.00              

 

JUTRANJE VARSTVO (JV)

Jutranje varstvo je tako kot podaljšano bivanje del razširjenega programa osnovne šole. Je oblika vzgojnega dela samo za učence 1. razreda, ki pred poukom potrebujejo varstvo. Vključitev je prostovoljna.

 

Ponedeljek

Torek

Sreda

Četrtek

Petek

 6. 15 – 8.15

 

Natalija Štimulak

 

 

Natalija Štimulak

 

 Natalija Štimulak

 Natalija Štimulak

 Natalija Štimulak