Šolska prehrana

Šolska prehrana


Na šoli so organizirani štirje obroki: dopoldanska malica in kosilo, zajtrk za učence 1. razreda in popoldanska malica za učence, ki obiskujejo OPB. Glede na potrebe lahko dobijo zajtrk tudi učenci 2. in 3. razreda (tisti, ki obiskujejo jutranje varstvo).

Za otrokov razvoj je zelo pomembno, da v času dopoldanskega pouka zaužije vsaj en obrok.

CENE PREHRANE

zajtrk

0,70 €

malica 1.–9. razred

0,80 €

kosilo 1.–5. razred

2,58 €

kosilo 6.–9. razred

2,70 €

popoldanska malica

BREZPLAČNO

Za učence, ki obiskujejo podaljšano bivanje je popoldanska malica brezplačna. Vsak dan bo na voljo sadje in kruh.

Stroške šolske prehrane je potrebno poravnati do roka na položnici, morebitne popravke položnic lahko uredite v računovodstvu vsak dan od 7. do 10. ure oz. na telefonski številki 031 320 922.

ODJAVA / PRIJAVA ŠOLSKE PREHRANE:

Prosimo, da obroke odjavite ali prijavite do 8. ure istega dne v tajništvo šole:

  •  na telefonsko številko 03/ 89 84 270,
  •  na mobitel številko 031 322 018 ali preko SMS-a (obvezno navedite ime in priimek učenca, razred, obrok in datum odjave oz. prijave),
  •  preko spletnega obrazca na spletni strani šole (jedilniki),
  •  po e-pošti, na naslov: tajnistvo.livada@guest.arnes.si (obvezno navedite ime in priimek učenca, razred, obrok in datum odjave oz. prijave).
  •  zajtrk prijavite oz. odjavite dan prej, saj se število zajtrkov naroča vnaprej.

ODJAVA ZA DALJŠE OBDOBJE:

Odjavo prehrane za daljše obdobje uredite s pisnim zahtevkom pri organizatorki šolske prehrane (ga. Žohar Simona – pisarna računovodstva).

Prav tako vas obveščamo, da vam pri obračunu šolskih storitev nudimo možnost združevanja položnic, če imate na šoli več otrok.

Natisnite obrazec Soglasje za združitev položnic in izpolnjenega vrnete v tajništvo šole.

Če pa želite, da se plačilo opravi preko trajnika, natisnite spodnji obrazec Soglasje za ureditev trajnika, ki ga izpolnite in prinesete v tajništvo šole.

V kolikor želite račun za šolsko prehrano prejemati na elektronski naslov izpolnite soglasje za prejemanje položnic na e- račun in ga oddajte v tajništvo šole.