Svet staršev

Svet staršev


V delo šole se starši vključujejo preko sveta staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih.
Predsednik sveta staršev je Promož Čas.


Svet staršev v šolskem letu 2022/2023:

OŠ LIVADA

Razred

Ime in priimek predstavnika/-ce

1.A

Boris Hriberšek

1.B

Darko Horvat

2.A

Neva Berke

2.B

Tinkara Kristan

3.A

Darja Žolger Cankar

3.B

Tatjana Rogan

4.A

Klavdija Sušec

4.B

Saša Nežmah

5.A

Izidor Štih

5.B

Vesna Oprešnik

5.C

Jasmina Džafić

6.A

Primož Čas

6.B

Dražen Jurić

6.C

Helena Cah

7.A

Milijana Klisarić

7.B

Nina Vertačnik

7.C

Sanela Bašić

8.A

Metka Rupreht

8.B

Vesna Berločnik

8.C

Jana Rogovnik

9.A

Valentina Potočnik

9.B

Petra Zlatar

POŠ ŠKALE

Razred

Ime in priimek predstavnika/-ce

1.Š

Tina Uranjek

2.Š

Vladka Zagoršek

3.Š

Maja Čepelnik

4.Š

Špela Sitar

Člani Sveta staršev so bili  z njihovim soglasjem imenovani v Svet staršev na uvodnih roditeljskih sestankih.