Svet staršev

Svet staršev


V delo šole se starši vključujejo preko sveta staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih.
Predsednik sveta staršev je Stojan Smrekar, podpredsednica je Jana Rogovnik.

Svet staršev v šolskem letu 2018/2019 sestavljajo:

RAZRED, FUNKCIJA:

IME IN PRIIMEK:

1.A

Predsednik

Namestnik

Katica Zijan

Matjaž Kamenik

1.B

Predsednik

Namestnik

 

Bojan Stojnić

Edmir Ahmetović

2.A

Predsednik

Namestnik

 

Helena Cah

Simona Onuk

2.B

Predsednik

Namestnik

 

Primož Čas

Brigita Vrzelak

3.A

Predsednik

Namestnik

 

Milijana Klisarić

Ira Preininger

3.B

Predsednik

Namestnik

 

Nina Vertačnik

Andreja Mijatović

4.A

Predsednik

Namestnik

 

Primož Cajner

Metka Rupreht

4.B

Predsednik

Namestnik

 

Aleksandra Logar

Vesna Berločnik

4.C

Predsednik

Namestnik

 

Jana Rogovnik

Suzana Fece

5.A

Predsednik

Namestnik

 

Admira Suljić

Jasmina Felicijan

5.B

Predsednik

Namestnik

 

Petra Zlatar

Jernej Lekš

6.A

Predsednik

Namestnik

 

Iztok Miklavžina

Marko Pipan

6.B

Predsednik

Namestnik

 

Lucija Stropnik

Peter Konečnik

7.A

Predsednik

Namestnik

 

Bojan Pavšek

Bojan Zadravec

7.B

Predsednik

Namestnik

 

Stojan Smrekar

  

8.A

Predsednik

Namestnik

 

Aleksandra Logar

Iztok Osredkar

8.B

Predsednik

Namestnik

 

Tatjana Kikec

Irena Kalteneker

9.A

Predsednik

Namestnik

 

Helena Krempelj

Tjaša Medved

9.B

Predsednik

Namestnik

 

Karmen Hudournik

Alenka Repnik

POŠ ŠKALE

RAZRED, FUNKCIJA:

IME IN PRIIMEK:

 

1.R

Predsednik

Namestnik

Blaž Zaveršnik

 

2.R

Predsednik

Namestnik

Vladka Zagoršek

Tomaž Zagoršek

3.R

Predsednik

Namestnik

Helena Šumah Zaluberšek

Marko Gomboc

4.R

Predsednik

Namestnik

Bernarda Veternik

Saša Pistotnik