Svet staršev

Svet staršev


V delo šole se starši vključujejo preko sveta staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih.
Predsednik sveta staršev je Stojan Smrekar, podpredsednica je Jana Rogovnik.

Svet staršev v šolskem letu 2020/2021:

OŠ LIVADA

Razred

Ime in priimek predstavnika/-ce

1.A

Zdenka Ivić

1.B

Tatjana Domazet

2.A

Klavdija Sušec

2.B

Saša Nežmah

3.A

Katica Zijan

3.B

Elvisa Tabaković

4.A

Helena Cah

4.B

Primož Čas

5.A

Milijana Klisarić

5.B

Nina Vertačnik

5.C

 Maja Blagojević

6.A

Metka Rupreht

6.B

Vesna Oprešnik

6.C

Jana Rogovnik

7.A

Admira Suljić

7.B

Petra Zlatar

8.A

Marko Pipan

8.B

Peter Črešnar

9.A

Bojan Pavšek

9.B

Stojan Smrekar

POŠ ŠKALE

Razred

Ime in priimek predstavnika/-ce

1.Š

Maja Čepelnik

2.Š

Špela Brunšek

3.Š

Blaž Zaveršnik

4.Š

Vladka Zagoršek

 

 

 

Člani Sveta staršev so bili  z njihovim soglasjem imenovani v Svet staršev na uvodnih roditeljskih sestankih.