Svet zavoda

Svet zavoda


Šolo upravljata ravnateljica in svet zavoda.

Svet zavoda ima štiriletni mandat (2016 - 2020).

Sestavljajo ga:

=> trije predstavniki ustanovitelja: Tanja Tomažič, Gabriela Fidler in Alen Kopić

=> pet predstavnikov šole: Leonida Uranko, Špela Lesnjak, Katja Drev, Nataša Kotnik in Irena Rednjak.

=> trije predstavniki staršev: Primož Čas, Stojan Smrekar in Blaž Zaveršnik.

Predsednica sveta zavoda je pedagoška delavka Leonida Uranko.