Ostali zaposleni

Ostali zaposleni


STROKOVNI, ADMINISTRATIVNI IN TEHNIČNI DELAVCI OŠ LIVADA IN PODRUŽNIC

V strokovnih in ostalih službah šole, kjer opravljajo dela in naloge pomembne za vso šolo so naslednji delavci:

STROKOVNI IN ADMINISTRATIVNI DELAVCI
Kralj Dragica – svetovalna delavka
Kregar Ksenija – knjižničarka
Lesnjak Špela - tajnik VIZ
Vilić Klavdija - knjigovodja
Računovodstvo - Šolske storitvene dejavnosti PETKA Žalec

TEHNIČNI DELAVCI
Boršnak Franc – hišnik
Sušec Marijana – kuharica
Železnik Matjaž - kuhar
Bedenik Nataša – kuharica
Britovšek Danca - kuhinjska pomočnica
Hribernik Tatjana – čistilka
Nuhanović Ifeta –čistilka
Jovan Suzana – čistilka
Sukič Simona – čistilka
Sukič Melita - čistilka
Povše Irena - čistilka
Grašič Ksenija – gospodinjka v Škalah