Strokovni delavci

Strokovni delavci


PEDAGOŠKI DELAVCI OŠ LIVADA in POŠ ŠKALE

  Priimek in ime St. izob. Poučuje predmete/razred
1. Zafošnik Kanduti Tatjana  VIII. ravnateljica
2. Bubik Boris  VII. pomočnik ravnateljice, IP, NIP
3. Andric Lucija  VII. 3. a, OPB
4. Berlot Magda  VI. 1. r in 2. r. Škale
 5. Čepin Miloš  VII. ŠPO, IP
6. Drev Katja  VII. TJA
7. Ermenc Marija VII. FIZ, TIT, GOS
8. Fajfar Maksimiljan  VI. OPB
9. Fece Suzana  VII. JV, TJA, DRU, MAT, LUM, NTE
10. Finkšt Metoda  VI. MAT, OPB
11. Gorišek Petra  VII. GEO
12. Hribernik Petra  VII. TJA, OPB
13. Hrovat Mihaela VII. GUM, OPB, MPZ, OPZ
14. Kolar Andreja  VII. NI, NIN, OPB
15. Komar Tatjana  VI. 4. b, NUM
16. Kotnik Nataša  VII. GEO, SLJ, DKE
17. Kumer Eva VI. 3. in 4. r. Škale, JV
18. Lazar Carmen Diana  VII. 3. b, OPB, NTE
20. Lešnik Ksenija  VI. 5. a, OPZ
21. Ločičnik Ljudmila  VI. 2. b
22. Novak Jasna  VII. SLJ, DKE
23. Otorepec Nuša  VII. 5. a, OPB, NTE
24. Rednjak Irena  VII. 1. A
25. Sajko Daniela  VII. ZGO, OPB, DKE
26. Sevčnikar Vid  VII. LUM, IPLS, OPB
27. Szabo Natalija  VII. ŠPO, IP IŠO
28. Štimulak Natalija  VII. OPB Škale
29. Štrajhar Špela  VII. MAT
37. Tamše Nataša  VII. TIT, NAR, laborant, IP
30. Uranko Leonida  VI. 4. a
31. Valenčak Cecilija  VI. 2. a
32. Vauh Helena  VII. OPB, SLJ
33. Verbič Dragica  VI. 1. b
34. Verhovnik Nika  VII. TJA, OPB
35. Vidović Đurđica  VII. MAT, KEM, IP POK
36. Vinojčić Anja VII. 2. učitelj v 1. razredu, JV, OPB, TJA
38. Weiss Blaž VII. ŠPO, IP
39. Zlodej Polonca  VII. SLJ, TIT
40. Žohar Anja  VII. 2. učitelj v 1. razredu, JV, OPB, TJA
41. Žohar Simona VII. BIO , GOS, NAR, SPH, org. šolske prehrane

OPB – oddelek podaljšanega bivanja; JV – jutranje varstvo; IP – izbirni predmet,
OPZ – otroški pevski zbor, MPZ – mladinski pevski zbor

STROKOVNI DELAVCI

Priimek in ime St. izob. Delovo mesto
42. Kralj Dragica  VII. svetovalna delavka
43. Marko Lucija  VII. svetovalna delavka
44. Kregar Ksenija VII. knjižničarka