Strokovni delavci

Strokovni delavci


PEDAGOŠKI DELAVCI OŠ LIVADA in POŠ ŠKALE

 

Ime in priimek

St. izob.

Poučuje predmete/razred

1.

Tatjana Zafošnik Kanduti

VII.

ravnateljica, TIT, NIP

2.

Boris Bubik

VII.

pomočnik ravnateljice, TIT, IP, NIP

3.

Lucija Andric

VII.

3. a, TJA, NIP

4.

Barbara Bobinac

VII.

2. učitelj v 1. razredu, OPB

5.

Magda Berlot

VI.

1. r in 2. r. Škale

6.

Katja Drev

VII.

TJA

7.

Daniela Dervarič 

VII.

ZGO, OPB

8.

Maksimiljan Fajfar

VI.

OPB

9.

Suzana Fece

VI.

2. učitelj v 1. razredu, JV, TJA, DRU

10.

Metoda Finkšt

VI.

MAT, OPB

11.

Petra Gorišek

VII.

GEO, OPB

12.

Anja Hudales

VII.

2. učitelj v 1. razredu, TJA

13.

Petra Hribernik

VII.

TJA, OPB

14.

Tatjana Komar

VI.

4. b, NIP

15.

Nataša Kotnik

VII.

GEO, DKE, SLJ, OPB

16.

Eva Kumer

VI.

4. r. Škale, JV

17.

Carmen Diana Lazar

VII.

3. b, OPB

18.

Ksenija Lešnik

VI.

5. a, OPZ

19.

Stanislav Lešnik

VII.

ŠPO, IP

20.

Ljudmila Ločičnik

VI.

2. b

21.

Andreja Mušić

VII.

IP, OPB, NIP

22.

Jasna Novak

VII.

SLJ, DKE, OPB

23.

Nuša Otorepec

VII.

5. a, OPB, GOS

24.

Mihaela Podjavoršek

VII.

GUM, OPB

25.

Irena Rednjak

VII.

1. A

26.

Ivan Rehar

VII.

ŠPO, IP

27.

Vid Sevčnikar

VII.

LUM, IP, NUM, OPB

28.

Natalija Szabo

VII.

ŠPO, IP

29.

Natalija Štimulak

VI.

OPB Škale

30.

Nataša Tamše

VII.

TIT, NAR, KEM,  laborant, IP, NIP

31.

Leonida Uranko

VI.

4. a, GOS

32.

Cecilija Valenčak

VI.

2. a

33.

Dragica Verbič

VI.

1. b

34.

Nika Verhovnik

VII.

TJA, SLJ, OPB

35.

Đurđica Vidović

VII.

MAT, KEM, IP

36.

Polonca Zlodej

VII.

SLJ, TIT, IP

37.

Špela Štrajhar

VII.

MAT, OPB

38.

Simona Žohar

VI.,VII.

BIO , GOS, NAR, IP, org. šolske prehrane

39.

Anja Žohar

VII.

5. c, OPB

40.

Tanja Kompan

VII.

3. r Škale, JV

41.

Helena Vauh

VII.

OPB

42.

Magdalena Sovič

VII.

FIZ

OPB – oddelek podaljšanega bivanja; JV – jutranje varstvo; IP – izbirni predmet,

OPZ – otroški pevski zbor, MPZ – mladinski pevski zbor