Strokovni delavci

Strokovni delavci


PEDAGOŠKI DELAVCI OŠ LIVADA in POŠ ŠKALE

Ime in priimek

St. izob.

Poučuje predmete/razred

Tatjana Zafošnik Kanduti

VII.

ravnateljica, TIT, NIP

Boris Bubik

VII.

pomočnik ravnateljice, TIT, IP, NIP

Lucija Andric

VII.

3. a, TJA, NIP

Barbara Bobinac

VII.

2. učitelj v 1. razredu, OPB

Magda Berlot

VI.

1. r in 2. r. Škale

Robert Dimec

VII.

FIZ

Katja Drev

VII.

TJA

Daniela Dervarič 

VII.

ZGO, OPB

Maksimiljan Fajfar

VI.

OPB

Suzana Fece

VII.

2. učitelj v 1. razredu, JV, TJA, DRU, MAT, NTE

Metoda Finkšt

VI.

MAT, OPB

Petra Gorišek

VII.

GEO, OPB

Anja Hudales

VII.

2. učitelj v 1. razredu, TJA

Petra Hribernik

VII.

TJA, OPB

Tatjana Komar

VI.

4. b, NIP

Nataša Kotnik

VII.

GEO, DKE, SLJ, OPB

Vanesa Kovše

VII.

2. učitelj v 1. razredu, OPB

Eva Kumer

VI.

4. r. Škale, JV

Carmen Diana Lazar

VII.

3. b, OPB

Ksenija Lešnik

VI.

5. a, OPZ

Stanislav Lešnik

VII.

ŠPO, IP

Ljudmila Ločičnik

VI.

2. b

Andreja Kolar

VII.

IP, OPB, NIP

Jasna Novak

VII.

SLJ, DKE, OPB

Nuša Otorepec

VII.

5. a, OPB, GOS

Mihaela Podjavoršek

VII.

GUM, OPB

Irena Rednjak

VII.

1. A

Ivan Rehar

VII.

ŠPO, IP

Vid Sevčnikar

VII.

LUM, IP, NUM, OPB

Natalija Szabo

VII.

ŠPO, IP

Natalija Štimulak

VI.

OPB Škale

Nataša Tamše

VII.

TIT, NAR, KEM,  laborant, IP, NIP

Leonida Uranko

VI.

4. a, GOS

Cecilija Valenčak

VI.

2. a

Dragica Verbič

VI.

1. b

Nika Verhovnik

VII.

TJA, SLJ, OPB

Đurđica Vidović

VII.

MAT, KEM, IP

Polonca Zlodej

VII.

SLJ, TIT, IP

Špela Štrajhar

VII.

MAT, OPB

Simona Žohar

VI.,VII.

BIO , GOS, NAR, IP, org. šolske prehrane

Anja Žohar

VII.

5. c, OPB

Helena Vauh

VII.

OPB

OPB – oddelek podaljšanega bivanja; JV – jutranje varstvo; IP – izbirni predmet,

OPZ – otroški pevski zbor, MPZ – mladinski pevski zbor