Strokovni delavci

Strokovni delavci


PEDAGOŠKI DELAVCI OŠ LIVADA in POŠ ŠKALE

 

Ime in priimek

Poučuje predmete/razred

1.

Tatjana Zafošnik Kanduti

ravnateljica, FIZ

2.

Boris Bubik

pomočnik ravnateljice, FIZ, ROID

3.

Lucija Andric

3. a, TJA

4.

Barbara Bobinac

4. c, OPB

5.

Magda Berlot

1. r in2. r. Škale

6.

Katja Drev

TJA

7.

Daniela Dervarič 

ZGO, OPB

8.

Maksimiljan Fajfar

OPB

9.

 Irena Gorogranc (Suzana Fece)

2. učitelj v 1. razredu, JV, MAT, DRU

10.

Metoda Finkšt

MAT, OPB

11.

Petra Gorišek

GEO, OPB

12.

Anja Hudales

2. učitelj v 1. razredu, TJA

13.

Petra Hribernik

TJA, OPB

14.

Tatjana Komar

4. b, NUM

15.

Nataša Kotnik

GEO, DKE, SLJ, OPB

16.

Eva Kumer

komb. 3. r. + 4. r. Škale, JV

17.

Carmen Diana Lazar

3. b, OPB

18.

Ksenija Lešnik

5. a, OPZ

19.

Stanislav Lešnik

ŠPO

20.

Ljudmila Ločičnik

2. b, OPB

21.

Andreja Mušić

N2N, OPB, N1N

22.

Jasna Novak

SLJ, DKE, OPB

23.

Nuša Otorepec

5. a, OPB

24.

Mihaela Podjavoršek

GUM, OPB

25.

Irena Rednjak

1. A

26.

Ivan Rehar

ŠPO, ŠSP

27.

Vid Sevčnikar

LUM, LS1, LS2, LS3, NTE, NUM, OPB

28.

Natalija Szabo

ŠPO, IŠP

29.

Natalija Štimulak

2. učitelj v 1. razredu, JV

30.

Nataša Tamše

TIT, NAR, BIO, laborant, RVT, OGL

31.

Leonida Uranko

4. a

32.

Cecilija Valenčak

2. a

33.

Dragica Verbič

2. a

34.

Nika Verhovnik

TJA, SLJ

35.

Đurđica Vidović

MAT, KEM

36.

Polonca Zlodej

SLJ, TIT

37.

Špela Štrajhar

MAT, OPB

38.

Simona Žohar

BIO , GOS, NAR, SPH, org. šolske prehrane

39.

Tanja Kompan

OPB Škale

40.

Helena Vauh

OPB

OPB – oddelek podaljšanega bivanja; JV – jutranje varstvo; IP – izbirni predmet,

OPZ – otroški pevski zbor, MPZ – mladinski pevski zbor