Strokovni delavci

Strokovni delavci


PEDAGOŠKI DELAVCI OŠ LIVADA in POŠ ŠKALE

 

Ime in priimek

St. izob.

Poučuje predmete/razred

1.

Tatjana Zafošnik Kanduti

VII.

ravnateljica, TIT, NTEH

2.

Boris Bubik

VII.

pomočnik ravnateljice, TIT, IP

3.

Lucija Andric

VII.

3. a, OPB

4.

Magda Berlot

VI.

1. r in 2. r. Škale

 5.

Miloš Čepin

VII.

ŠPO, IP

6.

Katja Drev

VII.

TJA

7.

Maksimiljan Fajfar

VI.

OPB

8.

Suzana Fece

VII.

JV, TJA, DRU, MAT, LUM, NTEH

9.

Metoda Finkšt

VI.

MAT, OPB

10.

Petra Gorišek

VII.

GEO

11.

Anja Hudales

VII.

2. učitelj v 1. razredu, JV, OPB, TJA

12.

Petra Hribernik

VII.

TJA, OPB

13.

Tatjana Komar

VI.

4. b, NUM

14.

Nataša Kotnik

VII.

GEO, SLJ

15.

Eva Kumer

VI.

3. in 4. r. Škale, JV

16.

Carmen Diana Lazar

VII.

3. b, OPB, NTEH

17.

Ksenija Lešnik

VI.

5. a, OPZ

18.

Ljudmila Ločičnik

VI.

2. b

20.

Andreja Kolar

VII.

IN, NIN, OPB

21.

Jasna Novak

VII.

SLJ, DKE

22.

Nuša Otorepec

VII.

5. a, OPB, NTEH

23.

Mihaela Podjavoršek

VII.

GUM, OPB

24.

Irena Rednjak

VII.

1. A

25.

Ivan Rehar (nad. Gašper Weber)

VII.

ŠPO, IP

26.

Vid Sevčnikar

VII.

LUM, IPLS, OPB

27.

Daniela Sajko

VII.

ZGO, OPB, DKE

28.

Natalija Szabo

VII.

ŠPO, IP IŠO

29.

Natalija Štimulak

VII.

OPB Škale

37.

Špela Štrajhar

VII.

MAT

30.

Nataša Tamše

VII.

TIT, NAR, laborant, IP

31.

Leonida Uranko

VI.

4. a

32.

Cecilija Valenčak

VI.

2. a

33.

Helena Vauh

VII.

OPB, SLJ

34.

Dragica Verbič

VI.

1. b

35.

Nika Verhovnik

VII.

TJA, OPB

36.

Đurđica Vidović

VII.

MAT, KEM, IP POK

38.

Polonca Zlodej

VII.

SLJ, TIT

39.

Simona Žohar

VII.

BIO , GOS, NAR, SPH, org. šolske prehrane

40.

Anja Žohar

VII.

2. učitelj v 1. razredu, JV, OPB, TJA

41.

Karin Sirovina Dvornik

VII.

FIZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPB – oddelek podaljšanega bivanja; JV – jutranje varstvo; IP – izbirni predmet,

OPZ – otroški pevski zbor, MPZ – mladinski pevski zbor