Šolski koledar

Šolski koledar


ŠOLSKO LETO 2022/2023

Pouk se prične v ČETRTEK, 1. septembra 2022.

Zadnji dan pouka za devete razrede je 15. junij 2023.
Za vse ostale razrede je zadnji dan pouka 23. junij 2023.

OCENJEVALNA OBDOBJA

Ocenjevalno obdobje

Trajanje

Prvo

1. 9. 2022 – 27. 1. 2023

Drugo

28. 1. 2023 – 15. 6. 2023

28. 1. 2023 – 23. 6. 2023

=> za 9. razrede

=> za vse ostale


POČITNICE

jesenske 31. oktober 2022 – 4. november 2022
novoletne 26. december 2022 – 2. januar 2023
zimske 30. januar 2023 – 3. februar 2023
prvomajske 27. april 2023 – 2. maj 2023


PREOSTALI PROSTI DNEVI

8. februar 2023 SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
10. april 2023 VELIKONOČNI PONEDELJEK
17. februar 2023 INFORMATIVNI DAN za učence 9. razreda


KONEC POUKA

15. junij 2023 konec pouka za učence 9. r
23. junij 2023 konec pouka za vse ostale učence


POPRAVNI IN PREDMETNI IZPITI

16. junij - 29. junij 2023 1. rok za učence 9. r
26. junij - 7. julij 2023 1. rok za ostale učence
18. avgust - 31. avgust 2023 2. rok za vse učence

 

OCENJEVANJE ZNANJA ZA UČENCE, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU

3. maj - 15. junij 2023 1. rok za učence 9. r
3. maj - 23. junij 2023 1. rok za ostale učence
18. avgust - 31. avgust 2023 2. rok za vse učence