Šolski koledar

Šolski koledar


Pouk se prične v PONEDELJEK, 2. septembra 2019.

Zadnji dan pouka za devete razrede je 14. junij 2019.
Za vse ostale razrede je zadnji dan pouka 24. junij 2019.

OCENJEVALNA OBDOBJA

Ocenjevalno obdobje

Trajanje

Prvo

1.9.2019 – 31.1.2020

Drugo

1.2.2020 – 15.6.2020

1.2.2020 – 24.6.2020

=> za 9. razrede

=> za vse ostale


POČITNICE

jesenske 28. oktober 2019 – 2. november 2019
novoletne 25. december 2019 – 2. januar 2020
zimske 24. februar 2020 – 28. februar 2020
prvomajske 27. april 2020 – 2. maj 2020


PREOSTALI PROSTI DNEVI

13. april 2020 VELIKONOČNI PONEDELJEK
14. februar 2020 INFORMATIVNI DAN za učence 9. razreda


KONEC POUKA

15. junij 2020 konec pouka za učence 9. r
24. junij 2020 konec pouka za vse ostale učence


POPRAVNI IN PREDMETNI IZPITI

16. junij - 29. junij 2020 1. rok za učence 9. r
26. junij - 9. julij 2020 1. rok za ostale učence
18. avgust - 31. avgust 2020 2. rok za vse učence