Šolski koledar

Šolski koledar


ŠOLSKO LETO 2021/2022

Pouk se prične v SREDO, 1. septembra 2021.

Zadnji dan pouka za devete razrede je 15. junij 2022.
Za vse ostale razrede je zadnji dan pouka 24. junij 2022.

OCENJEVALNA OBDOBJA

Ocenjevalno obdobje

Trajanje

Prvo

1. 9. 2021 – 31. 1. 2022

Drugo

1. 2. 2022 – 15. 6. 2022

1. 2. 2022 – 24. 6. 2022

=> za 9. razrede

=> za vse ostale


POČITNICE

jesenske 25. oktober 2021 – 1. november 2021
novoletne 25. december 2021 – 2. januar 2022
zimske 28. februar 2022 – 4. marec 2022
prvomajske 27. april 2022 – 2. maj 2022


PREOSTALI PROSTI DNEVI

7. februar 2022 POUKA PROSTO
8. februar 2022 SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
18. april 2022 VELIKONOČNI PONEDELJEK
11. februar 2022 INFORMATIVNI DAN za učence 9. razreda


KONEC POUKA

15. junij 2022 konec pouka za učence 9. r
24. junij 2022 konec pouka za vse ostale učence


POPRAVNI IN PREDMETNI IZPITI

16. junij - 29. junij 2022 1. rok za učence 9. r
27. junij - 8. julij 2022 1. rok za ostale učence
18. avgust - 31. avgust 2022 2. rok za vse učence