Karierna orientacija

Karierna orientacija


VPIS V SREDNJE ŠOLE

Spoštovani starši in devetošolci! 

V letošnjem letu bomo zaradi epidemiološke situacije program karierne orientacije za učence devetošolce izvedli prilagojeno – manj bo obiskov s srednjih šol in več seznanjanja po spletu. 

Ko se bodo učenci vrnili v šole, jih bomo pri razrednih urah seznanjali s sistemom izobraževanja, z vrstami srednjih šol, z vpisnimi pogoji.  

Dobro je, če učenci, sami ali s starši, brskate bo spletnih straneh srednjih šol, kjer boste spoznavali vrste programov, šol, vpisne pogoje, predmetnike, utrip šol. 

Pogovarjajte se o vaših interesih, osebnostnih lastnostih, učnem uspehu, učnih navadah - to so tisti dejavniki, ki jih je pri odločitvi za nadaljnje šolanje oz. poklic potrebno upoštevati. Prav je, da končno odločitev sprejmete učenci, pred tem pa si razširite vedenja o sebi, poklicih in vrstah šol. Na spodnjih povezavah boste našli precej koristnih informacij. 

Naslednji korak programa karierne orientacije na OŠ Livada je:

IZPOLNJEVANJE INTERESNEGA VPRAŠALNIKA O POKLICNI POTI 

Predhodno boste učenci prinesli podpisana soglasja staršev (čakajo vas v šoli). Vprašalnik boste izpolnjevali v okviru tehniškega dne v novembru oz. decembru. Cilj tega dne je  tudi: 

SPOZNAVANJE POKLICEV in ŠOL SREDNJEGA POKLICNEGA, SREDNJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA TER GIMNAZIJ 

Vsebina je naslednja: 

- predstavitev šol in poklicev Centra srednjih šol Velenje ( po spletu), 

- predstavitev programov in poklicev Šolskega centra Celje (po spletu), 

- poklici prihodnosti in deficitarni poklici (svetovalna delavka), 

- predstavljanje različnih poklicev in šol ( devetošolci). 

INTERPRETACIJA REZULTATOV VPRAŠALNIKA 

Učenci in starši se lahko po tehniškem dnevu dogovorite za termin  individualnih    razgovorov v svetovalni službi, praviloma tisti, ki boste imeli težave pri odločitvi.  

Posredujemo vam tudi ROKOVNIK ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE, ki mu moramo slediti. 

VPIS V SREDNJE ŠOLE izvedemo na šoli. O točnem datumu vas bomo naknadno obvestili. 

PRIPOROČENE POVEZAVE

INFORMIRANJE IN DODATNO KARIERNO  SVETOVANJE GLEDE IZBIRE ŠOL:  

- individualno informiranje poteka v Kariernih središčih /CIPS-ih Zavoda za zaposlovanje vse leto, 

- poleg informiranja posameznikov poteka v Kariernih središčih tudi informiranje za skupine osnovnošolcev ob prehodu na srednje šole (obisk kariernega središča, 

- eSvetovanje: uporaba spletne strani aplikacije eSvetovanje, ki ponuja informacije o poklicih in trgu dela ter pripomočke za samooceno in iskanje poklicnega cilja, 

- eKIK: program KAM IN KAKO v elektronski obliki  dodatna pojasnila na KIK@ess.gov.si), 

- na spletni strani Zavoda za zaposlovanje najdete opise poklicev - posodobitev in dopolnitev poklicev s fotografijami in video prikazi, 

- Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendij (kadrovske in Zoisove štipendije),  

- informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, 

- izračun točk za srednjo šolo, 

- razgovori v svetovalni službi šole,  

- informacije o poklicih, srednjih šolah in programih: www.mojaizbira.si.

Želimo vam, da bi svojim poklicnim željam  omogočili uresničitev, pri čemer  smo vaši sopotniki, ki vas podpiramo. 

Dragica Kralj, univ. dipl. ped.  

šolska svetovalna služba