Karierna orientacija

Karierna orientacija


PROGRAM KARIERNE ORIENTACIJE V ŠOLSKEM LETU 2017/18 IN ROKOVNIK ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE ( 2018/19) – 9. razred

1. SEZNANJANJE UČENCEV Z  VPISNIMI POGOJI ZA SPREJEM V SREDNJO ŠOLO  IN S SISTEMOM IZOBRAŽEVANJA – Razpis za vpis v srednje šole, rokovnik (RU, oktober)
2. IZPOLNJEVANJE INTERESNEGA VPRAŠALNIKA O POKLICNI POTI (oktober)
3. SPOZNAVANJE POKLICEV (pouk, RU, DVD – To bo moj poklic, september april)
4. PREDSTAVITEV ŠOL in POKLICEV  CENTRA SREDNJIH ŠOL VELENJE (november)
5. RODITELJSKI SESTANEK V DOMU KULTURE (Center srednjih šol Velenje)
6.  SPOZNAVANJE POKLICEV  V DELOVNEM OKOLJU (januar  2018 na različnih lokacijah - tehniški dan, sodelovanje z Zavodom za zaposlovanje)
7. INTERPRETACIJA REZULTATOV VPRAŠALNIKA  (individualni razgovori z učenci oz. starši, timske konference na šolah, praviloma za učence, pri katerih je večja verjetnost, da bodo imeli težave pri odločitvi) (november – april, učenec oz. starši se dogovorijo za termin v svetovalni službi)
8. INFORMATIVNI DNEVI V SREDNJIH IN DIJAŠKIH DOMOVIH (9. in 10. 2. 2018)
9. PRIJAVLJANJE ZA VPIS V 1. LETNIK SŠ ZA ŠOLSKO LETO 2018/19 (vpis izvedemo v šoli, do 5. 4. 2018)
10. Objava stanja prijav na dan 10. 4.  2018 (MIZŠ, Internet )
11. Morebitni prenosi prijav za vpis (do 25. 4. 2018)
12. Obveščanje osnovnih in srednjih šol o omejitvah in spremembah obsega razpisanih mest v SŠ za šolsko leto 2018/19, javna objava omejitev vpisa (internet, do 31. 5. 2018)
13. Obveščanje prijavljenih kandidatov  o omejitvah vpisa (do 6. 6. 2018)
14. VPIS oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka (med 19. in 22. 6.  2018 – po razporedu šol)
15. Vpis  kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka (o 5. 7. 2018)
16. Prijava in vpis dijakov, ponavljalcev (do 31. 8. 2017)
17. Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta (do 31. 8. 2017)

INFORMIRANJE IN DODATNO KARIERNO SVETOVANJE GLEDE IZBIRE ŠOL:

- Individualno informiranje poteka v Kariernih središčih /CIPS-ih Zavoda za zaposlovanje vse leto,

- Poleg informiranja posameznikov poteka v Kariernih središčih tudi informiranje za skupine osnovnošolcev ob prehodu na srednje šole.  (obisk kariernega središča)

- Informacije o trgu dela: gradivo za svetovalne delavce v jan. in oktob., elektronsko obveščanje o novostih,

- eSvetovanje: uporaba spletne strani aplikacije eSvetovanje, ki ponuja informacije o poklicih in trgu dela ter pripomočke za samooceno in iskanje poklicnega cilja,

- eKIK: program KAM IN KAKO v elektronski obliki (informacije o uporabi oktobra),

- na spletni strani Zavoda za zaposlovanje (opisi poklicev) - posodobitev in dopolnitev poklicev s fotografijami in video prikazi,

- razgovori v svetovalni službi šole,

- spletna stran mojaizbira.si. 

Dragica Kralj, univ. dipl. ped.
šolska svetovalna služba