Karierna orientacija

Karierna orientacija


VPIS V SREDNJE ŠOLE

Vpis v srednje šole in rokovnik za vpis: POVEZAVA

INFORMIRANJE IN DODATNO KARIERNO SVETOVANJE GLEDE IZBIRE ŠOL:

- Individualno informiranje poteka v Kariernih središčih /CIPS-ih Zavoda za zaposlovanje vse leto,

- Poleg informiranja posameznikov poteka v Kariernih središčih tudi informiranje za skupine osnovnošolcev ob prehodu na srednje šole.  (obisk kariernega središča)

- Informacije o trgu dela: gradivo za svetovalne delavce v jan. in oktob., elektronsko obveščanje o novostih,

- eSvetovanje: uporaba spletne strani aplikacije eSvetovanje, ki ponuja informacije o poklicih in trgu dela ter pripomočke za samooceno in iskanje poklicnega cilja,

- eKIK: program KAM IN KAKO v elektronski obliki (informacije o uporabi oktobra),

- na spletni strani Zavoda za zaposlovanje (opisi poklicev) - posodobitev in dopolnitev poklicev s fotografijami in video prikazi,

- razgovori v svetovalni službi šole,

- spletna stran mojaizbira.si. 

Dragica Kralj, univ. dipl. ped.
šolska svetovalna služba