Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti


Interesna dejavnost Izvajalec Razred
Ples Lucija Andric 3. - 4.R
Igre naših babic in dedkov Natalija Štimulak 1. R
Folklora Irena Rednjak 1.R
Likovno ustvarjanje Carmen Lazar 3.R
Nitkanje Cecilija Valenčak 2.R
Naravoslovje Carmen Lazar 3. R
Kresnička-Raziskujem Nuša Otorepec 4.R - 5.R
101 igra Nuša Otorepec 3.R
Šahovski krožek Milan Fajfar 1.R - 4.R
Planinski krožek Milan Fajfar 2.R - 4.R
Planinski krožek Irena Rednjak 2.R - 4.R
Otroški pevski zbor Mihaela Podjavoršek  1.R - 2.R
Otroški pevski zbor Ksenija Lešnik 3.R - 6.R
Mladinski pevski zbor Mihaela Podjavoršek  7.R - 9.R
Rokomet - deklice Barbara Bobinac 3.R - 5.R
Naša mala knjižnica Tatjana Komar 4.R
Računalniški krožek  Polonca Zlodej 3.R - 5.R
Taborniki  Simona  Onuk 1.R - 9.R
Cankarjevo tekmovanje Nuša Otorepec  
Leonida Uranko  
Tatjana Komar  
Jasna Novak  
Ksenija Lešnik  
Polonca Zlodej  
Tekmovanje - ZGODOVINA Daniela Dervarič  
Tekmovanje - GEOGRAFIJA Petra Gorišek  
Logika Barbara Višček Korošec  
Đurđica Vidović  
Špela Štrajhar .
Vegovo tekmovanje Metoda Finkšt  
Đurđica Vidović  
Špela Štrajhar  
Vesela šola  Daniela Dervarič  
Tekmovanje - TJA Nika Verhovnik 8.R   
Katja Drev 9.R   
Bralna značka TJA Petra Hribernik  
Športne aktivnosti - DEČKI Stanislav Lešnik  
Športne aktivnosti - DEKLICE Natalija Szabo  
Tekmovanje - sladkorna bolezen Simona Žohar  
Šolsko glasilo Polonca Zlodej  
Tekmovanje - KEMIJA Đurđica Vidović  
Tekmovanje - ASTRONOMIJA Boris Bubik  
Tekmovanje - FIZIKA Boris Bubik  
Kolesarski krožek Vid Sevčnikar  
To sem jaz Dragica Kralj