Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti


INTERESNE DEJAVNOSTI 2019/2020

POŠ Škale

 

 

Interesna dejavnost

Izvajalec

 

Knjižnica

Magda Berlot

1. - 4. R

Pravljično ustvarjanje

Magda Berlot

1. R

Taborniki

Eva Kumer

1. - 4. R

Mini gledališče

Suzana Fece

3. - 4.R

Migi migi migaj

Magda Berlot

1. R

Vesela šola

Eva Kumer

4. R

Kresnička

Tanja Kompan

3. R

Spretni prstki

Suzana Fece

2. R

Otroški pevski zbor

Eva Kumer

1. - 4. R

OŠ LIVADA

 

Interesna dejavnost

Izvajalec

 

Plesni krožek

Lucija Andric

3.  R- 9. R

Likovno ustvarjanje

Carmen Lazar

3.R

Spretni prstki

Anja Hudales

2. R

Šah

Milan Fajfar

3.R - 4.R

Planinski krožek

Milan Fajfar

2.R - 4.R

Planinski krožek

Irena Rednjak

2.R - 4.R

Otroški pevski zbor

Mihaela Podjavoršek

1.R - 2.R

Otroški pevski zbor

Ksenija Lešnik

3.R - 6.R

Mladinski pevski zbor

Mihaela Podjavoršek

7.R - 9.R

Bralna ustvarjalnica

Tatjana Komar

3. R - 4. R

Računalniški krožek

Polonca Zlodej

3.R - 5.R

Taborniki

Simona  Onuk

1.R - 9.R

Cankarjevo tekmovanje

Nataša Kotnik, Polonca Zlodej

 6. – 9. R

Učiteljice 4. in 5. R

 4. – 5. R

Tekmovanje - ZGODOVINA

Daniela Dervarič

 

Logika

Metoda Finkšt

6. – 9. R

Đurđica Vidović

6. – 9. R

Špela Štrajhar

6. – 9. R

Vegovo tekmovanje

Metoda Finkšt

6. – 9. R

Đurđica Vidović

6. – 9. R

Špela Štrajhar

6. – 9. R

Vesela šola

Daniela Dervarič

 

Tekmovanje - TJA

Nika Verhovnik

 9. R

Katja Drev

 8. R

Bralna značka TJA

Petra Hribernik

 

Športne aktivnosti - DEČKI

Stanislav Lešnik

3. – 9. R

Športne aktivnosti - DEČKI

Ivan Rehar

3. – 9. R

Športne aktivnosti - DEKLICE

Natalija Szabo

3. – 9. R

Tekmovanje - slad. bolezen

Simona Žohar

8. – 9. R

Tekmovanje - KEMIJA

Đurđica Vidović

 8. – 9. R

Tekmovanje - ASTRONOMIJA

Boris Bubik

 7. – 9. R

Kresnička

Nuša Otorepec, Nataša Tamše, Đurđica Vidović, Tatjana Zafošnik Kanduti

3. – 7. R

Tekmovanje - FIZIKA

Magdalena Sovič

8. – 9. R

Kolesarski krožek

Vid Sevčnikar

 5. R