Neobvezni izbirni predmeti

Neobvezni izbirni predmeti


Ponujeni neobvezni izbirni predmeti za šolsko leto 2022/2023

NIP Kratica NIP 1.r 4.r 5.r 6.r 7.-9.r
Tuj jezik - Angleščina N1A x        
Drugi tuj jezik - Nemščina N2N x x x x
Umetnost NUM x x x  
Tehnika NTE x x    
Šport NŠP   x x    
Računalništvo NRA   x x    

Predmeti, ki se izvajajo v šolskem letu 2021/2022

Predmet / 1. razred

 

Učitelj/-ica

Angleščina

N1A

Anja Žohar
Anja Hudales

POŠ Škale

 

 

Angleščina

N1A

Suzana Fece

Predmet / 4. in 5. razred

 

Učitelj/-ica

Nemščina

N2N

Andreja Mušić

Umetnost 4. in 5. razred

NUM

Tatjana Komar

Tehnika 4. in 5. razred

NTE

Sara Hudovernik

NTE

Carmen D. Lazar

Predmet / 6. razred

 

Učitelj/-ica

Nemščina

N2N

Andreja Mušić