Neobvezni izbirni predmeti

Neobvezni izbirni predmeti


NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

Predmet/ 1. razred

 

Učitelj/-ica

Angleščina

 

N1A

Lucija Andric

 

POŠ Škale

 

 

Angleščina

N1A

Suzana Fece

Predmet/ 4. in 5. razred

 

Učitelj/-ica

Nemščina

N2N

Andreja Mušić

 

Umetnost 4. in 5. razred

NUM

Tatjana Komar

Tehnika 4. in 5. razred

 

NTE

Nataša Tamše

NTE

Boris Bubik, Carmen D. Lazar

Predmet/6. razred

 

Učitelj/-ica

Nemščina

N2N

Andreja Mušić