Neobvezni izbirni predmeti

Neobvezni izbirni predmeti


NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

Predmet

Razred

Učitelj

Nemščina 1

4. r

Mušić Andreja

Nemščina 2

5. r in 6. r

Mušić Andreja

Umetnost 

4. r in 5. r

Komar Tatjana

Tehnika 1

4. r

Tamše Nataša
Kanduti Tatjana
Bubik Boris

Tehnika 2

4. r

Tehnika 3

5. r