Šolska tekmovanja

Šolska tekmovanja


DATUMI TEKMOVANJ IZ ZNANJ V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

Tekmovanje

Šolsko Regijsko Državno
Angleščina, 8. raz. 21. 10. 2019 ob 13.00   25. 11. 2019 ob 14.00
Angleščina, 9. raz. 14. 11. 2019 ob 13.00 15. 1. 2020 ob 14.00 17. 3. 2020 ob 14.00
Astronomija 5. 12. 2019 ob 13.00   11. 1. 2020 ob 10.00
Biologija 23. 1. 2020   21. 3. 2020
Fizika 5. 2. 2020 ob 13.00 27. 3. 2020 ob 14.00 9. 5. 2020 ob 10.00
Geografija 11. 12. 2019 ob 14.00 13. 2. 2020 ob 14.00 17. 4. 2020 ob 10.00
Kemija 20. 1. 2020   4. 4.2020
Logika 26. 9. 2019   19. 10.2019
Matematika 19. 3. 2020 ob 13.00   18. 4. 2020 ob 9.00
Naravoslovje 19. 11. 2019   25. 1.2020
Naravoslovje (Kresnička) 5. 2. 2020 ob 13.00    
Nemščina 21. 11. 2019 ob 13.00   12. 3. 2020 ob 14.00
Razvedrilna matematika 4. 12. 2019 ob 14.00   1. 2. 2020 ob 9.00
Slovenščina 12. 11. 2019 ob 13.30 9. 1. 2020 ob 14.00 7. 3. 2020 ob 10.00
Slovenščina (Mehurčki) 2. 4. 2020 ob 11.00    
Vesela šola 11. 3. 2020 ob 13.00   8. 4. 2020 ob 14.00
Zgodovina 3. 12. 2019 ob 13.00 4. 2. 2020 ob 14.00 14. 3. 2020 ob 10.00