Šolska tekmovanja

Šolska tekmovanja


DATUMI TEKMOVANJ IZ ZNANJ V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

TekmovanjeŠolskoRegijskoDržavno
Matematika OŠ DMFA 17. 3. 2022 ob 13.00 6. 4. 2022 ob 13.00 23. 4. 2022 ob 9.00
Fizika OŠ DMFA 2. 2. 2022 ob 13.00 14. 4. 2022 ob 14.00 21. 5. 2022 ob 10.00
Astronomija DMFA 8. 12. 2021 ob 13.30 15. 1. 2022 ob 10.00
Poslovna matematika DMFA 10. 3. 2022 ob 13.00 8. 4. 2022 ob 10.00
Razvedrilna matematika DMFA 1. 12. 2021 ob 14.00 5. 2. 2022 ob 9.00
Naravoslovje (Kresnička) DMFA 14. 4. 2022 ob 13.00
Slovenščina ZRSŠ 9. 11. 2021 ob 13.30 9. 12. 2021 ob 14.00 12. 2. 2022 ob 10.00
Slovenščina (Mehurčki) ZRSŠ 29. 3. 2022 ob 11.00
Geografija ZRSŠ 16. 11. 2021 ob 13.00 2. 4. 2022 ob 10.00
Angleščina OŠ, 9. raz. ZRSŠ 11. 11. 2021 ob 13.00 16. 3. 2022 ob 14.00
Nemščina OŠ ZRSŠ 18. 11. 2021 ob 13.00 23. 3. 2022 ob 14.00
Zgodovina OŠ ZRSŠ 7. 12. 2021 ob 13.00 10. 3. 2022 ob 14.00
Angleščina OŠ, 8. raz. IATEFL 16. 2. 2022 ob 13.00 12. 4. 2022 ob 14.00
Vesela šola 9. 3. 2022 ob 13.00 13. 4. 2022 ob 14.00