Šolska prehrana

Organizacija dela

Šolska prehrana


Na šoli je organiziran en obrok: dopoldanska malica.

CENE PREHRANE

malica 1.–3. razred

0,80 €

Stroške šolske prehrane je potrebno poravnati do roka na položnici, morebitne popravke položnic lahko uredite v računovodstvu vsak dan od 7. do 10. ure oz. na telefonski številki 031 320 922.

ODJAVA / PRIJAVA ŠOLSKE PREHRANE:
Prosimo, da obroke odjavite / prijavite do 8. ure v tajništvo šole:
- na telefonsko številko 03/ 89 84 270 oz. 031 322 018 ali
- po e-pošti, na naslov: prehrana.livada@guest.arnes.si.
(obvezno navedite ime in priimek učenca, razred, obrok in datum odjave/prijave).

Odjavo prehrane za daljše obdobje uredite s pisnim zahtevkom pri organizatorki šolske prehrane.