Šolski okoliš

Šolski okoliš


Podružnična osnovna šola Cirkovce zajema naslednji šolski okoliš:
KS Cirkovce