Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti


Interesna dejavnost

Mentor

Razred izvajanja

Otroški pevski zbor

Irena Rednjak

1. - 2.

Pravljični krožek

Irena Rednjak

1. - 2.

Vesela šola

Carmen Lazar

1. - 2.