OPB in JV

Organizacija dela

OPB in JV


PODALJŠANO BIVANJE (OPB)

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po pouku in je namenjena učencem od 1. do 4. razreda. Pester program se izvaja na osnovi štirih dejavnosti, ki jih vsebuje podaljšano bivanje in izhajajo iz ciljev pouka.

Organizacija OPB:
- po pouku (od 11.55) do 13.30 kosilo, sprostitvene in interesne dejavnosti
- 13.30 – 14.20 samostojno učenje
- 14.20 – 15.10 usmerjeni prosti čas
- 15.10 – 16.00 neusmerjeni prosti čas

V skladu z normativi in standardi ter soglasjem ministrstva imamo en oddelek podaljšanega bivanja. 

JUTRANJE VARSTVO (JV)

Jutranje varstvo je tako kot podaljšano bivanje del razširjenega programa osnovne šole. Je oblika vzgojnega dela samo za učence 1. razreda, ki pred poukom potrebujejo varstvo. Vključitev je prostovoljna.
Jutranje varstvo bo organizirano od 6. 00 do 8.15. Učenci, ki prihajajo v šolo z avtobusom, bodo imeli prav tako organizirano varstvo od prihoda avtobusa do 8.15.