Šolska prehrana

Organizacija dela

Šolska prehrana


Na šoli so organizirani štirje obroki: dopoldanska malica in kosilo, zajtrk za učence 1. razreda in popoldanska malica za učence, ki obiskujejo OPB. Glede na potrebe lahko dobijo zajtrk tudi učenci 2. in 3. razreda (tisti, ki obiskujejo jutranje varstvo).

Za otrokov razvoj je zelo pomembno, da v času dopoldanskega pouka zaužije vsaj en obrok.

CENE PREHRANE

zajtrk

0,70 €

malica 1.–4. razred

0,80 €

kosilo 1.–4. razred

2,58 €

popoldanska malica

BREZPLAČNO

Za učence, ki obiskujejo podaljšano bivanje je popoldanska malica brezplačna. Vsak dan bo na voljo sadje in kruh.

Stroške šolske prehrane je potrebno poravnati do roka na položnici, morebitne popravke položnic lahko uredite v računovodstvu vsak dan od 7. do 10. ure oz. na telefonski številki 031 320 922.

ODJAVA / PRIJAVA ŠOLSKE PREHRANE:
Prosimo, da obroke odjavite / prijavite do 8.15 na:
tel. 03 5893 767 ali po
- epošti: skale.oscelive@guest.arnes.si