Šolski okoliš

Šolski okoliš


Podružnična osnovna šola Škale zajema naslednji šolski okoliš:
KS Škale – Hrastovec