Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti


Interesna dejavnost

Mentor

Razred izvajanja

Čas izvajanja

Bralna pohvala
Knjižni molj

Berlot Magda

1. r

PET, 12.50

Bralna pohvala Suzana Fece 2. in 4. razred TOR, 12.50
Bralna pohvala
Knjižni molj
Kumer Eva 3. r TOR, 12.50
Knjižnica Berlot Magda 1. in 2. r PET, 11.55 - 12.40
Knjižnica Berlot Magda 3. in 4. r SRE, 7.30 - 8.15

Pravljično ustvarjalni krožek

Berlot Magda

1. r

TOR, 11.55 - 12.40

Oddelčne debate

Berlot Magda

1. in 2. r

PET, 7.30 - 8.15

Mini gledališče

Fece Suzana

3. in 4. r

TOR, 7.30 - 8.15

Spretni prstki

Fece Suzana

2. r

TOR, 11.55 - 12.40

OPZ

Kumer Eva

1. - 4. r

SRE, 7.30 - 8.15

Taborniki

Eva Kumer
Boštjan Jan

1. - 4. r

PET, 17.00 - 18.00
Rokometna šola Sebastjan Sovič 1. - 4. r

TOR, 13.00 - 14.00
PET, 13.00 - 14.00