OPB in JV

OPB in JV


PODALJŠANO BIVANJE (OPB)

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po pouku in je namenjena učencem od 1. do 5. razreda. Pester program se izvaja na osnovi štirih dejavnosti, ki jih vsebuje podaljšano bivanje in izhajajo iz ciljev pouka.

Organizacija OPB:
- po pouku (od 11.55) do 13.30 kosilo, sprostitvene in interesne dejavnosti
- 13.30 – 14.20 samostojno učenje
- 14.20 – 15.10 usmerjeni prosti čas
- 15.10 – 16.00 neusmerjeni prosti čas

V skladu z normativi in standardi ter soglasjem Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport smo oblikovali naslednje oddelke:

JUTRANJE VARSTVO

Ponedeljek

Torek

Sreda

Četrtek

Petek