Šolska prehrana

Šolska prehrana


Na šoli so organizirani štirje obroki: dopoldanska malica in kosilo, zajtrk za učence 1. razreda in popoldanska malica za učence, ki obiskujejo OPB. Glede na potrebe lahko dobijo zajtrk tudi učenci 2. in 3. razreda (tisti, ki obiskujejo jutranje varstvo).

Za otrokov razvoj je zelo pomembno, da v času dopoldanskega pouka zaužije vsaj en obrok.

CENE PREHRANE

zajtrk

0,90 €

malica 1.–9. razred

1,10 €

kosilo 1.–5. razred

3,00 €

kosilo 6.–9. razred

3,30 €

popoldanska malica

/

Za učence, ki obiskujejo podaljšano bivanje je popoldanska malica brezplačna. Vsak dan bo na voljo sadje in kruh.

ODJAVA / PRIJAVA ŠOLSKE PREHRANE:

Prosimo, da obroke odjavite ali prijavite do 8. ure istega dne v tajništvo šole:

  •  na telefonsko številko 03/ 89 84 270,
  •  na mobitel številko 031 322 018 ali preko SMS-a (obvezno navedite ime in priimek učenca, razred, obrok in datum odjave oz. prijave),
  •  preko spletnega obrazca na spletni strani šole (jedilniki),
  •  po e-pošti, na naslov: tajnistvo.livada@guest.arnes.si (obvezno navedite ime in priimek učenca, razred, obrok in datum odjave oz. prijave).
  •  zajtrk prijavite oz. odjavite dan prej, saj se število zajtrkov naroča vnaprej.

ODJAVA ZA DALJŠE OBDOBJE:

Odjavo prehrane za daljše obdobje uredite s pisnim zahtevkom ali z obrazcem pri organizatorki šolske prehrane (ga. Žohar Simoni – pisarna knjigovodstva ali preko maila na simona.zohar@os-livada.si). 

OBRAČUN ŠOLSKIH STORITEV:

Stroške šolske prehrane je potrebno poravnati do roka na položnici, morebitne popravke položnic lahko uredite v knjigovodstvu vsak dan od 7. do 10. ure, na telefonski številki 031 320 922 oz. preko maila na klavdija.vilic@guest.arnes.si.

Pri obračunu šolskih storitev nudimo več možnosti: