Šolski prevozi

Šolski prevozi


PRIHODI AVTOBUSOV

PRIHODI IZ SMERI: ŠKALE (sprememba voznega reda z 3. 5. 2023)

AVTOBUS 1 (NOMAGO)

AVTOBUS 2 (NOMAGO)

Graška Gora 6.20

Graška Gora 7.15

Plešivec 6.28

Plešivec 7.23

Škale (kamnolom) 6.40

Škale (kamnolom) 7.33

Škale (Podlubela-ob glavni cesti) 6.45

Škale (AP pod gasilskim domom) 7.43

Hrastovec (križišče) 7.05

Hrastovec (križišče) 7.45

Livada 7.20

Livada 8.00


PRIHODI IZ SMERI: CIRKOVCE (sprememba voznega reda z 3. 5. 2023)

AVTOBUS 1 (NOMAGO)

AVTOBUS 2 (NOMAGO)

Cirkovce 6.55

Hrastovec - vrh 7.38 

Hrastovec 7.00 

Gasilski dom Škale 7.43 

Livada 7.20

Livada 8.00


KOMBI 1 (APS)
: Škalske Cirkovce 7.45 => Hrastovec (ni postaje) => Livada 8.10
KOMBI 2 (APS): Šmartinske Cirkovce 7.45 => Šembric (ni postaje) => Livada 8.10

PRIHODI IZ SMERI: ZGORNJI ŠALEK
KOMBI (APS): AP smučišče 7.10 => Livada

ODHODI AVTOBUSOV

ODHODI V SMER: ŠKALE

AVTOBUS 1 (NOMAGO)

AVTOBUS 2 (NOMAGO)

Livada 14.00

Livada 15.25

Škale GD    14:12      

Hrastovec (križišče) 15:37

Škale (Podlubela-ob glavni cesti) 14:13

Škale (AP pod gasilskim domom) 15:38

Škale (kamnolom) 14:19

Škale (kamnolom) 15:40

Plešivec 15:54

Graška Gora 16:00


ODHODI V SMER: CIRKOVCE

AVTOBUS 1 (NOMAGO)

 

Livada 14.00

 

Hrastovec križišče 14:11

 

Cirkovce 14:23

 

Graška Gora 14:37

 

Plešivec 14:45 

 

KOMBI 1 (APS): v Škalske Cirkovce: 13.00
KOMBI 2 (APS): v Šmartinske Cirkovce: 14.00

ODHODI V SMER: ZGORNJI ŠALEK
KOMBI (APS): 12.48