Svet staršev

Svet staršev


V delo šole se starši vključujejo preko sveta staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih.
Predsednik sveta staršev je Promož Čas.

Svet staršev v šolskem letu 2023/24:

OŠ LIVADA

RAZRED:

IME IN PRIIMEK:

1.A

Andrej Cankar

1.B

Nusmir Spahić

2.A

Boris Hriberšek

2.B

Darko Horvat

3.A

Neva Berke

3.B

Tinkara Kristan

4.A

Darja Žolgar Cankar

4.B

Tatjana Rogan

5.A

Klavdija Sušec

5.B

Saška Kovše

6.A

Izidor Štih

6.B

Vesna Oprešnik

6.C

Jasmina Džafić

7.A

Primož Čas

7.B

Dražen Jurič

7.C

Helena Cah

8.A

Milijana Klisarić

8.B

Nina Vertačnik

8.C

Sanela Bašić

9.A

Metka Rupreht

9.B

Vesna Kos

9C

Jana Rogovnik

POŠ ŠKALE

RAZRED:

IME IN PRIIMEK:

1.R

Nina Kovač

2.R

Tina Uranjek

3.R

Vladka Zagoršek

 

4.R

Maja Čepelnik

 

Člani Sveta staršev so bili  z njihovim soglasjem imenovani v Svet staršev na uvodnih roditeljskih sestankih.