Svet zavoda

Svet zavoda


Šolo upravljata ravnateljica in svet zavoda.

Svet zavoda ima štiriletni mandat (2020 - 2024).

Sestavljajo ga:

=> trije predstavniki ustanovitelja: Tanja Tomažič, Brigita Mavec in Vladimira Tisnikar.

=> pet predstavnikov šole: Eva Kumer, Špela Lesnjak, Nika Verhovnik, Nataša Tamše in Lucija Andric.

=> trije predstavniki staršev: Primož Čas, Stojan Smrekar in Klavdija Sušec.

Predsednica sveta zavoda je pedagoška delavka Eva Kumer.