Beseda ravnateljice

Beseda ravnateljice


Spoštovane učenke, učenci in starši!

Ponovno so se odprla vrata zelene stavbe živžava ob reki Paki. Vrata, za katerimi se skrivajo novi izzivi, zgodbe, uspehi…. Z dobro voljo, odločnostjo, strpnostjo in medsebojno pomočjo bomo kos nalogam, ki smo si jih zadali.

V šolskem letu, ki je pred nami bomo nadaljevali z že utečenimi projekti in nalogami, dodali pa bomo nekaj novih.

V ospredju bo še vedno vzpodbujanje bralne pismenosti in prostovoljno delo na področju medvrstniške pomoči, učenje učenja in skrb ze celostni razvoj posameznika s poudarkom na duševnem zdravju.

S skrbnim načrtovanjem bomo poskrbeli, da bodo naši učenci v smeri zdrave, športne in kulturne šole lahko oblikovali svojo osebno in šolsko identiteto. Ponosni smo na podeljen naziv Kulturna šola za obdobje 2017-2022. 

S skupnimi močmi si bomo prizadevali, da bomo vrednote, ki postajajo v času v katerem živimo še toliko bolj pomembne, usvojili, jih upoštevali in ravnali v skladu z njimi. Te vrednote so:
- spoštljiva in strpna medosebna komunikacija;
- znanje;
- odgovornost;
- delovne in učne navade.

Želim vam ustvarjalno, sodelovalno in inovativno šolsko leto!

 

Ravnateljica Tatjana Zafošnik Kanduti