Ostali zaposleni

Ostali zaposleni


ADMINISTRATIVNI IN TEHNIČNI DELAVCI OŠ LIVADA IN PODRUŽNIC

V ostalih službah šole, kjer opravljajo dela in naloge pomembne za vso šolo so naslednji delavci:

ADMINISTRATIVNI DELAVCI
Lesnjak Špela - tajnik VIZ
Vilić Klavdija - knjigovodja
Računovodstvo - Šolske storitvene dejavnosti PETKA Žalec

TEHNIČNI DELAVCI
Pedljić Modhat – hišnik
Blaž Ribič Lipnik - kuhar
Železnik Matjaž - kuhar
Bedenik Nataša – kuharica
Britovšek Danca - kuhinjska pomočnica
Hribernik Tatjana – čistilka
Nuhanović Ifeta –čistilka
Jovan Suzana – čistilka
Sukič Simona – čistilka
Sukič Melita - čistilka
Grašič Ksenija – gospodinjka v Škalah