Strokovni delavci

Strokovni delavci


PEDAGOŠKI DELAVCI OŠ LIVADA in POŠ ŠKALE

 

Ime in priimek

Poučuje predmete/razred

1.

Tatjana Zafošnik Kanduti

ravnateljica, TIT

2.

Boris Bubik

pomočnik ravnateljice, ROID, izbirni predmeti

3.

Lucija Andric

3. a, OPB

4.

Magda Berlot

2. r. Škale, JV

 5.

Miloš Čepin

ŠPO, izbirni predmeti

6.

Katja Drev

TJA, svet. Delo

7.

Marija Ermenc

FIZ, TIT, GOS, izbirni predmeti

8.

Maksimiljan Fajfar

OPB

9.

Suzana Fece

1. razred Škale, TJA, JV

10.

Metoda Finkšt

MAT, OPB

11.

Petra Gorišek

OPB

12.

Petra Hribernik

TJA, OPB

13.

Tatjana Komar

4. b; izbirni predmet

14.

Nataša Kotnik

GEO, DKE

15.

Tanja Kresnik

SLJ, OPB

16.

Eva Kumer

3. in 4. r. Škale, JV

17.

Carmen Diana Lazar

3. b, OPB

18.

Ksenija Lešnik

5. b, OPZ

20.

Ljudmila Ločičnik

2. b, OPB

21.

Andreja Kolar

Izbirni predmeti – nemščina,  OPB

22.

Jasna Novak

SLJ, DKE

23.

Nuša Otorepec

5. a, OPB, GOS

24.

Mihaela Hrovat

GUM, OPB, MPZ in OPZ

25.

Irena Rednjak

1. A, JV

26.

Vid Sevčnikar

LUM, izbirni predmeti, OPB

27.

Daniela Sajko

ZGO, OPB, izbirni predmeti

 

Bernarda Srebre

1., 3. in 4. razred Škale, OPB

28.

Natalija Szabo

ŠPO, izbirni predmeti

29.

Natalija Štimulak

OPB Škale

37.

Špela Štrajhar

MAT

30.

Nataša Tamše

TIT, NAR, KEM, izbirni predmeti

31.

Leonida Uranko

4. a, GOS

32.

Cecilija Valenčak

2. a, OPB

33.

Anja Vinojčić

2. učitelj v 1. razredu, JV, OPB, TJA

34.

Dragica Verbič

1. b

35.

Nika Verhovnik

TJA, OPB

36.

Đurđica Vidović

MAT, KEM, izbirni predmeti

37.

Polonca Zlodej

SLJ, TIT

38.

Blaž Weiss

ŠPO, izbirni predmeti

39.

Simona Žohar

BIO , GOS, NAR, SPH izbirni predmeti,  org. šolske prehrane

40.

Anja Žohar

2. učitelj v 1. razredu, JV, OPB, TJA

41.

David Lampret

OPB (nadomeščanje), laborant

42.

Sergej Šalamon

Začasni spremljevalec

OPB – oddelek podaljšanega bivanja; JV – jutranje varstvo; IP – izbirni predmet,
OPZ – otroški pevski zbor, MPZ – mladinski pevski zbor

STROKOVNI DELAVCI

Priimek in ime   Delovo mesto
43. Kralj Dragica (nadomešča Praprotnik Nina) svetovalna delavka
44. Marko Lucija  svetovalna delavka
45. Kregar Ksenija knjižničarka