Šolska knjižnica

Šolska knjižnica


Šolska knjižnica je namenjena učencem in vsem zaposlenim na šoli Livada.

Obiskovalcem je na voljo preko 18 000 knjig, 530 letnikov različnih strokovnih revij in časnikov ter 250 kaset in plošč. Knjižnica letno pridobi nad 500 knjig, 40 – 50 kompletov revij in časnikov ter nekaj kaset in plošč.

Za izposojo je odprta vsak šolski dan od 7.30 do 8.00 ter od 10.00 do 14.00.

Vodi jo knjižničarka Ksenija Kregar univ. dipl. ped. in bibl.

Knjižnica hrani tudi učbeniški sklad in zanj skrbi.

V njem so zbrani učbeniki za učence od 1. do 9. razreda. V skladu si izposojajo učbenike vsi učenci. Izposoja je  brezplačna. Obrazci z navodili za izposojo bodo učencem razdeljeni v mesecu maju. Učbenike dobijo v prvem tednu pouka.