Učbeniški sklad

Učbeniški sklad


Delovanje učbeniškega sklada na OŠ Livada Velenje je določeno s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov.

V učbeniškem skladu si lahko učenci izposodijo komplete učbenikov od 1. do 9. razreda.

Izposojene učbenike učenci vrnejo ob koncu šolskega leta. Odškodnino za uničene, poškodovane ali izgubljene učbenike se poravna v skladu s pravilnikom.

Vsi učenci OŠ Livada so uporabniki učbeniškega sklada OŠ Livada.

Če kdo ne želi izposoje učbenikov iz učbeniškega sklada, naj se oglasi v šolski knjižnici, ali pošlje pisno sporočilo za ODPOVED izposoje. 

Delovne zvezke, delovne učbenike in potrebščine kupijo starši sami.

Delovne zvezke in potrebščine kupite v knjigarnah ali pa preko ponudnikov, od katerih bodo učenci dobili ponudbe v šoli.  Za pravilnost podatkov na naročilnicah ponudnikov ne odgovarjamo.

Nakup delovnih zvezkov in potrebščin je NEODVISNA od šole in jo opravite vsak SAMOSTOJNO na podlagi ponudnika, ki je VAM najugodnejši.

Seznam učbenikov, delovnih zvezkov, potrebščin in ostalih gradiv katere bodo učenci in učitelji uporabljali v šolskem letu 2018/2019 je še v delu.