Ureditev

Ureditev


Ureditev gradiva v šolski knjižnici

V šolski knjižnici so knjige razporejene v prostem pristopu po starostnih stopnjah in abecednem redu avtorjev oziroma naslovov:
C - ciciban
P - pionir
M - mladinec
L - ljudsko slovstvo
P - poezija

Strokovne knjige so ločene in postavljene po UDK (univerzalna decimalna klasifikacija).

UDK:
0 Splošno. Knjižničarstvo. Računalništvo
1 Filozofija. Psihologija
2 Verstvo
3 Družbene vede. Šolstvo. Etnologija
5 Matematika. Naravoslovne vede
6 Uporabne vede. Medicina. Tehnika
7 Umetnost. Arhitektura. Fotografija.Glasba. Šport
8 Jezikoslovje. Književnost
9 Domoznanstvo. Zemljepis. Biografije. Zgodovina

Cilj: pri iskanju želenega gradiva in informacij naj bi bili učenci čim bolj samostojni