Šolska tekmovanja

Šolska tekmovanja


DATUMI TEKMOVANJ IZ ZNANJ V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

Tekmovanje

Šolsko

Regijsko

Državno

Angleščina, 7. raz.

1. 2. 2021

/

1. 3. 2021

Angleščina, 8. raz.

19. 10. 2020

/

23. 11. 2020

Angleščina, 9. raz.

12. 11. 2020

20. 1. 2021

16. 3. 2021

Astronomija

3. 12. 2020

 /

9. 1. 2021

Biologija

23. 1. 2020

 /

20. 3. 2021

Fizika

3. 2. 2021

26. 3. 2021

8. 5. 2021

Geografija

24. 12. 2020

26. 1. 2021

16. 4. 2021

Kemija

18. 1. 2021

 /

27. 3. 2021

Logika

24. 9. 2020

 /

17. 10. 2020

Matematika

18. 3. 2021

 /

17. 4. 2021

Naravoslovje

17. 11. 2020

/

25. 1.2020

Naravoslovje (Kresnička)

3. 2. 2021

/

 /

Nemščina, 9. raz.

26. 11. 2020

/

23. 3. 2021

Razvedrilna matematika

2. 12. 2020

/

30. 1. 2021

Sladkorna bolezen

16. 10. 2020

/

21. 11. 2020

Slovenščina

17. 11. 2020

14. 1. 2021

13. 3. 2021

Slovenščina (Mehurčki)

8. 4. 2021

/

 /

Vesela šola

10. 3. 2021

/

14. 4. 2021

Zgodovina

8. 12. 2020

2. 2. 2021

20. 3. 2021