O šoli

O šoli


Osnovna šola Livada 2022/2023

Efenkova 60
3320 Velenje

tel203 / 89 84 270
mobi2031 / 322 018
fax203 / 89 84 280

E-pošta: tajnistvo.livada@guest.arnes.si

TRR: 01333-6030685420
Matična št.: 5081939-000
ID za DDV: 45242372
Šola ni zavezanec za DDV.

Ravnateljica: Tatjana Zafošnik Kanduti, prof., mag. soc.
tatjana.zafosnik@guest.arnes.si
tel203 / 89 84 272

Pomočnik ravnateljice: Boris Bubik, prof.
boris.bubik@guest.arnes.si
mobi2031 / 322 010

Poslovna sekretarka: Špela Lesnjak
tajnistvo.livada@guest.arnes.si
tel203 / 89 84 270
mobi2031 / 322 018

Svetovalni delavki: Dragica Kralj, univ. dipl. ped.
dragica.kralj@guest.arnes.si

Lucija Marko
lucija.marko@os-livada.si

mobi2031 / 322 028

Knjigovodja: Klavdija Vilić
prehrana.livada@guest.arnes.si
mobi2031 / 320 922

Knjižnica: Ksenija Kregar, univ. dipl. ped, in bibl.
knjiznica.livada@guest.arnes.si
mobi2031 / 320 919

Kuhinja: Nataša Bedenik
kuhinja.livada@guest.arnes.si
mobi203 / 89 84 276