Učbeniški sklad

Učbeniški sklad


Skrbnica učbeniškega sklada je knjižničarka Ksenija Kregar. Učenci si v učbeniškem skladu lahko izposodijo brezplačne komplete učbenikov od 3. do 9. razreda in učbenike za izbirne predmete. Izposoja poteka v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov.

Kako ravnamo z učbeniki po izposoji

V prvih dneh septembra učenci skupaj z razredniki prevzamejo učbenike v šolski knjižnici. Učbeniki v učbeniškem skladu so večinoma rabljeni. K njihovi ohranjenosti lahko prispevajo tako, da jih po prejemu skrbno zavijejo in ob tem ne poškodujejo črtne kode. Na  zadnjo stran učbenika se morajo obvezno podpisati (ime, priimek, razred in šolsko leto izposoje (npr. 2021/2022). Z učbeniki ravnajo skrbno, da si jih bodo lahko izposodile tudi generacije, ki prihajajo za njimi.

Vračanje učbenikov

Ob izteku šolskega leta učenci vrnejo nepoškodovane in urejene učbenike, ki so last šole. Učbenike morajo odviti iz zaščitnih  folij (ne da bi  poškodovali platnice učbenika), jih po potrebi poradirati in odstraniti iz njih vse zapiske ter delovne liste. Za poškodovan ali uničen učbenik je potrebno plačati odškodnino. Višina je določena z nabavno ceno ter starostjo učbenika.

Seznam učnega gradiva za šolsko leto 2024/2025

Seznam gradiva je v pripravi.