Šolski koledar

Šolski koledar


Pouk se prične v TOREK, 1. septembra 2020.

Zadnji dan pouka za devete razrede je 15. junij 2021.
Za vse ostale razrede je zadnji dan pouka 24. junij 2021.

OCENJEVALNA OBDOBJA

Ocenjevalno obdobje

Trajanje

Prvo

1. 9. 2020 – 31. 1. 2021

Drugo

1. 2. 2021 – 15. 6. 2021

1. 2. 2021 – 24. 6. 2021

=> za 9. razrede

=> za vse ostale


POČITNICE

jesenske 26. oktober 2000 – 1. november 2020
novoletne 25. december 2020 – 2. januar 2021
zimske 15. februar 2021 – 19. februar 2021
prvomajske 27. april 2021 – 2. maj 2021


PREOSTALI PROSTI DNEVI

8. februar 2021 SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
5. april 2021 VELIKONOČNI PONEDELJEK
12. februar 2021 INFORMATIVNI DAN za učence 9. razreda
26. april 2021 POUKA PROST DAN


KONEC POUKA

15. junij 2021 konec pouka za učence 9. r
24. junij 2021 konec pouka za vse ostale učence


POPRAVNI IN PREDMETNI IZPITI

16. junij - 30. junij 2021 1. rok za učence 9. r
28. junij - 9. julij 2021 1. rok za ostale učence
18. avgust - 31. avgust 2021 2. rok za vse učence