Šolski koledar

Šolski koledar


ŠOLSKO LETO 2023/2024

Pouk se prične v PETEK, 1. septembra 2023.

Zadnji dan pouka za devete razrede je 14. junij 2024.
Za vse ostale razrede je zadnji dan pouka 24. junij 2024.

OCENJEVALNA OBDOBJA

Ocenjevalno obdobje

Trajanje

Prvo

1. 9. 2023 – 31. 1. 2024

Drugo

1. 2. 2024 – 14. 6. 2024

1. 2. 2024 – 24. 6. 2024

=> za 9. razrede

=> za vse ostale


POČITNICE

jesenske 30. oktober 2023 – 4. november 2023
novoletne 25. december 2023 – 2. januar 2024
zimske 26. februar 2024 – 1. marec 2024
prvomajske 27. april 2024 – 2. maj 2024


PREOSTALI PROSTI DNEVI

8. februar 2024 SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
1. april 2024 VELIKONOČNI PONEDELJEK
16. februar 2024 INFORMATIVNI DAN za učence 9. razreda
3. maj 2024 Pouka prost dan

 

9. februar 2024 - pouka prosto (nadomeščanje 6. april 2024)

6. april 2024 - pouk (nadomeščanje 9. februar 2024)


KONEC POUKA

14. junij 2024 konec pouka za učence 9. r
24. junij 2024 konec pouka za vse ostale učence


POPRAVNI IN PREDMETNI IZPITI

17. junij - 1. julij 2024 1. rok za učence 9. r
26. junij - 9. julij 2024 1. rok za ostale učence
19. avgust - 30. avgust 2024 2. rok za vse učence

 

OCENJEVANJE ZNANJA ZA UČENCE, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU

3. maj - 14. junij 2024 1. rok za učence 9. r
3. maj - 24. junij 2024 1. rok za ostale učence
19. avgust - 30. avgust 2024 2. rok za vse učence