NPZ

NPZ


NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA (NPZ)

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) zakonsko opredeljujeta-Zakon o osnovni šoli in-Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli, informacije o NPZ pa najdemo tudi v nekaterih drugih dokumentih in publikacijah:

alt Navodila za izvedbo NPZ v osnovni šoli
alt Izhodišča NPZ v osnovni šoli
alt Terminološki slovarček NPZ

Praktičen prikaz izvedbe nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli ob koncu tretjega obdobja.

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) se opravlja na osnovnih šolah ob koncu 2. obdobja (ob koncu 6. razreda) in ob koncu 3. obdobja (ob koncu 9. razreda). Opravljanje NPZ-ja je za vse učence obvezno. Cilj NPZ je pridobiti dodatne informacije o kvaliteti in nivoju znanja učencev, katere se lahko vgradi v prizadevanje za kakovostnejše učenje in poučevanje. NPZ po 2. obdobju obsega tri predmete (materinščina, tuji jezik, matematika). NPZ po 3. obdobju ravno tako obsega tri predmete (materinščina, matematika, tretji predmet). Tretji predmet s sklepom določi minister za šolstvo, znanost in šport. V šolskem letu 2023/2024 bodo učenci 9. razredov opravljali preizkus iz predmeta (znano bo 1. 9. 2021).

URNIK 

6. razred

9. razred

7. 5. 2024- slovenščina

7. 5. 2024 – slovenščina

9. 5. 2024 – matematika

9. 5. 2024 – matematika

13. 5. 2024 – angleščina

13. 5. 2024 - angleščina

Za NPZ bo pripravljen izvedbeni načrt v skladu s koledarjem.

Več si lahko preberete na spletnih straneh DRŽAVNEGA IZPITNEGA CENTRA.