Šolski sklad

Šolski sklad


Spoštovani.

Naša šola ima ustanovljen šolski sklad, ki pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, raznih donacij, zapuščin in drugih virov.

Vabimo Vas, da do 0,3% dohodnine, ki bi jo sicer pustili v državnem proračunu, namenite za delovanje dobrodelnega šolskega sklada OŠ Livada Velenje. Le – ta je skladno s spremembami in dopolnitvami ZOVFI uvrščen na seznam upravičencev za leto 2023.

Zaradi donacij, namenjenih od dohodnine, davčne zavezanke in zavezanci ne boste plačali večje dohodnine. Znesek je namreč prispevek, ki ga država od davka na dohodek namenja za organizacije splošno koristnega namena. Do konca tekočega leta se lahko odločite, komu in v kakšnem deležu boste prispevali del Vaše dohodnine za tekoče leto in o tem obvestite davčno upravo.

V primeru, da se za donacijo odločite, smo za Vas pripravili že izpolnjen OBRAZEC, kamor samo vpišete svoje podatke in svoj delež donacije. Šolskemu skladu OŠ Livada Velenje lahko donirate 0,1%, 0,2% ali 0,3% dohodnine.

Kako lahko donirate šolskemu skladu OŠ Livada Velenje? Imate dve možnosti:

1. Natisnite OBRAZEC, ga izpolnite s svojimi podatki, v zahtevek pripišite % dohodnine, ki ga namenjate šolskemu skladu OŠ Livada Velenje in izpolnjenega odnesete na pristojni davčni urad.

2. Preko sistema e-DAVKI (https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/openportal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=namenitev_dela_dohodnine_fo): pod » Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije« vtipkate Osnovna šola Livada Velenje ali davčno številko 45242372 in vpišete svoj % dohodnine, ki ga namenjate šolskemu skladu OŠ Livada Velenje.

Sredstva bodo namenjena za nadstandardne storitve in za pomoč učencem pri plačilu šol v naravi, strokovnih ekskurzij in podobno.

Vsem, ki boste namenili del dohodnine šolskemu skladu OŠ Livada Velenje, se najlepše zahvaljujem,

Suzana Fece,

predsednica Šolskega sklada OŠ Livada Velenje