Šolski okoliš

Šolski okoliš


Osnovna šola Livada zajema naslednji šolski okoliš:
Cankarjeva 1A – 2C
Cesta bratov Mravljakov št. 1 – 20
Efenkova cesta št. 1 – 61
Finžgarjeva cesta št. 1 – 17
Goriška cesta št. 1 – 33
Graškogorska cesta št. 1 – 45
Gregorčičeva cesta št. 1 – 30
Kardeljev trg št. 1 – 12
Kidričeva cesta št. 2A, 9, 9A, 11, 13, 15, 17
Kopališka cesta št. 2, 4, 6, 8, 10, 12
Prešernova cesta št. 1 – 8
Stantetova ulica št. 1 – 32
Šaleška cesta št. 5, 7
Šmarška cesta št. 1 – 37
Tavčarjeva cesta št. 1 – 39
Vodovodna ulica št. 1- 13

Podružnična osnovna šola Cirkovce zajema naslednji šolski okoliš:
KS Cirkovce

Podružnična osnovna šola Škale zajema naslednji šolski okoliš:
KS Škale – Hrastovec