Jedilnik

Jedilnik


JEDILNIKI za mesec JUNIJ 2024

Pridržujemo si pravico, da zaradi organizacije dela ali zaradi ne dobave določenega živila spremenimo jedilnik.

Jedilnike je pripravila in uredila organizatorka šolske prehrane, ga. Simona Žohar.

Odjava / prijava učenca na šolsko prehrano

Odjava/prijava prehrane se javi v tajništvo šole (po telefonu, mailu ali preko spletnega obrazca). Za pravočasno odjavo se šteje odjava obroka, če se ga odjavi prejšnji dan ali tekoči dan do 8. ure zjutraj. Prepozno odjavljeni obroki oziroma ne odjavljeni obroki se zaračunajo, se ne subvencionirajo in jih starš plača v celoti.

Za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oziroma sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, obrok odjavi šola oziroma učitelj.

 

ODJAVA/PRIJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO PREKO E-OBRAZCA

Hvala za poslane podatke.