Neobvezni izbirni predmeti

Neobvezni izbirni predmeti


Ponujeni neobvezni izbirni predmeti za šolsko leto 2024/2025

NIP Kratica NIP 1.r 4.r 5.r 6.r 7.-9.r
Tuj jezik - Angleščina N1A x        
Drugi tuj jezik - Nemščina N2N x x x x
Umetnost NUM x x x  
Tehnika NTE x x    
Šport NŠP   x x  x  
Računalništvo NRA   x x    

Predmeti, ki se izvajajo v šolskem letu 2023/24

Predmet/ 1. razred

Učitelj

Angleščina

 

Anja Vinojčić, Anja Žohar

 

POŠ Škale

 

Angleščina

Suzana Fece

Predmet/ 2. VIO

Učitelj

Nemščina 4., 5. in 6. razred

Andreja Kolar

 

Računalništvo 4. in 5. razred

Boris Bubik

Šport 4., 5. in 6. razred

Miloš Čepin, Blaž Weiss

Umetnost 4., 5. in 6. razred

Tatjana Komar