Razvojno-preventivno delo

Razvojno-preventivno delo


RAZVOJNO-PREVENTIVNO DELO

TO SEM JAZ – 10 KORAKOV DO BOLJŠE SAMOPODOBE

Delavnice za mladostnike To sem jaz so plod razvojnega dela v preventivnem programu pod okriljem Zavoda za zdravstveno varstvo Celje, so rezultat povezovanja različnih strok in znanj, preizkušanja in iskanja celostnega koncepta, ki bi mladostnike podprl pri razvoju dobre in realne samopodobe ter boljših socialno-komunikacijskih kompetenc. Na OŠ Livada že več let vključujemo delavnice v različne vzgojno-izobraževalne oblike - v dneve dejavnosti, v razredne ure.

PROSTOVOLJNA MEDVRSTNIŠKA UČNA POMOČ

Na šoli bomo tudi v šolskem letu preko prostovoljnega sodelovanja učencev in učenk po predhodnem soglasju staršev izvajali organizirano in načrtno medvrstniško učno pomoč v oddelku, v oddelku podaljšanega bivanja ali v skupini varstva vozačev. Prostovoljno delo je namenjeno spodbujanju razvoja kvalitete medosebnih odnosov, humanitarnosti in čuta do sočloveka, spoznavanju samega sebe in spoznavanju določenega delovnega področja za lažjo poklicno odločitev. Prostovoljno delo poteka pod mentorstvom učitelja v oddelku podaljšanega bivanja, razrednika v oddelku ali pedagoginje.

UČENJE UČENJA

Na delavnicah Učenje učenja se bodo učenci seznanjali z različnimi učnimi strategijami, metodami in tehnikami in jih izvajali na konkretnih učnih gradivih, hkrati pa bodo pri sebi poskušali razvijati indirekten razvoj učenja. Ob tem bomo razvijali sodelovalno delo in prostovoljno medvrstniško pomoč. V delavnice se bodo vključevali tudi učitelji različnih predmetov oz. razredov.