Karierna orientacija

Karierna orientacija


VPIS V SREDNJE ŠOLE

SPOZNAVANJE POKLICEV in ŠOL SREDNJEGA POKLICNEGA, SREDNJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA TER GIMNAZIJ 

Povezava do vsebin karierne orientacije s tehniškega dne: POVEZAVA

INTERPRETACIJA REZULTATOV VPRAŠALNIKA 

Učenci in starši se lahko po tehniškem dnevu dogovorite za termin  individualnih    razgovorov v svetovalni službi, praviloma tisti, ki boste imeli težave pri odločitvi.  

Posredujemo vam tudi ROKOVNIK ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE, ki mu moramo slediti. 

VPIS V SREDNJE ŠOLE izvedemo na šoli. O točnem datumu vas bomo naknadno obvestili. 

RAZPIS za vpis v srednje šole

Razpis za vpis v srednje šole najdete na strani MIZŠ oz. s klikom na povezavo: POVEZAVA

PRIPOROČENE POVEZAVE

INFORMIRANJE IN DODATNO KARIERNO  SVETOVANJE GLEDE IZBIRE ŠOL:  

- individualno informiranje poteka v Kariernih središčih /CIPS-ih Zavoda za zaposlovanje vse leto, 

- poleg informiranja posameznikov poteka v Kariernih središčih tudi informiranje za skupine osnovnošolcev ob prehodu na srednje šole (obisk kariernega središča, 

- eSvetovanje: uporaba spletne strani aplikacije eSvetovanje, ki ponuja informacije o poklicih in trgu dela ter pripomočke za samooceno in iskanje poklicnega cilja, 

- eKIK: program KAM IN KAKO v elektronski obliki  dodatna pojasnila na KIK@ess.gov.si), 

- na spletni strani Zavoda za zaposlovanje najdete opise poklicev - posodobitev in dopolnitev poklicev s fotografijami in video prikazi, 

- Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendij (kadrovske in Zoisove štipendije),  

- informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, 

- izračun točk za srednjo šolo, 

- razgovori v svetovalni službi šole,  

- informacije o poklicih, srednjih šolah in programih: www.mojaizbira.si.

Želimo vam, da bi svojim poklicnim željam  omogočili uresničitev, pri čemer  smo vaši sopotniki, ki vas podpiramo. 

Dragica Kralj, univ. dipl. ped.  

šolska svetovalna služba